آماده‌سازی طرح تفصیلی برای بازسازی/مقاوم‌سازی مدارس دولتی واقع در ایمرتی گرجستان

موقعیت پروژه

گرجستان ، ایمرتی

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

36 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

صندوق توسعه شهرداری گرجستان، بانک جهانی

هدف این پروژه تهیه طراحی دقیق، برآورد هزینه و اسناد مناقصه برای بازسازی و افزایش بهره‌وری انرژی برای 5 مدرسه دولتی (و تاسیسات/ساختمان‌های مرتبط که می‌توانند بخشی از مجموعه مدرسه باشند) در ایمرتی گرجستان است.

خدمات ارائه شده توسط شرکت وستا در این پروژه شامل موارد زیر می‌شود:

 • تهیه طرح اولیه شامل:
  • بخش معماری
  • طراحی داخلی
  • بخش سازه ای / لرزه‌ای
 • تهیه طرح تفصیلی برای انجام مقاوم‌سازی شامل
  • تهیه طرح‌های نهایی معماری و سازه‌ای با در نظر گرفتن افزایش بهره‌وری انرژی
  • تهیه و ارائه متره و برآورد هزینه، اسناد مناقصه و دفترچه مشخصات فنی
 • نظارت بر اجرای طرح