ارزیابی آسیب‌پذیری و طراحی مقاوم‌سازی اماکن آموزشی

موقعیت پروژه

تاجیکستان، خوروق

تاریخ شروع

2017

مدت زمان خدمات مشاوره

6 ماه

مساحت

8,526 متر مربع

نوع ساختمان

اماکن آموزشی

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، PBK Architects آمریکا

کارفرمایان

شبکه توسعه آقاخان (AKDN) و خدمات آموزشی آقاخان (AKES)

 شرح پروژه:

هدف از این پروژه نظارت در اجرای عملیات مقاوم‌سازی برای کاهش آسیب‌پذیری‌های مرتبط با سازه‌های در نظر گرفته شده است.

خدمات ارائه شده:

 • نظارت دقیق بر ساخت و ساز طبق نقشه‌ها و مشخصات تایید شده
 • تهیه پروتکل نظارت بر ساخت و ساز
 • نظارت بر هزینه
 • تعیین و نظارت بر روش‌های پرداخت
 • آزمایش مصالح
 • تهیه راهنمای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت دعاوی و اختلافات
 • حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات مخرب
 • بررسی و تایید دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری
 • ارائه گزارش پیشرفت ماهانه