توسعه برنامه ریزی کاربری برای اقلیم حساس به ریسک (RSLUP) - S05

موقعیت پروژه

بنگلادش، داکا

تاریخ شروع

2019

مدت زمان خدمات مشاوره

36 ماه

تهیه نقشه مناطق دارای ریسک

1528 کیلومتر مربع

برنامه های عملیاتی

450 طرح

گمانه ها و تست های CPT و SPT

2400 عدد

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، NKY ترکیه و شرکت Sheltech

(شرکت وستا زیرمجموعه شرکت پروتک یابی ترکیه در این پروژه بوده است.)

کارفرمایان

بانک جهانی، سازمان توسعه سرمایه بنگلادش (RAJUK) و وزارت مسکن و کارهای عمومی بنگلادش

دولت بنگلادش (GoB) درخواست یک برنامه حمایتی برای کاهش خطر زلزله کرد. بخش تسهیلات جهانی برای بازیابی و کاهش خطرات سوانح (GFDRR) بانک جهانی بودجه‌ای را برای انجام وظایف زیر فراهم کرد:

  • مرحله 1: سازماندهی پروژه، جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل موقعیت
  • مرحله 2: توسعه دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی برای RSLUP برای ارتقا/اصلاح سیستم برنامه‌ریزی فعلی
  • مرحله 3: آموزش و ایجاد ظرفیت برای برنامه‌ریزی حساس به ریسک

این پروژه برای کلان شهر داکا به وسعت تقریبی 5 میلیون متر مربع انجام شد و جزء پروژه های شاخص بانک جهانی در زمینه ی توسعه ی برنامه‌ریزی شهری می‌باشد.

خدمات انجام شده توسط شرکت وستا در این پروژه به شرح زیر می‌باشد:

  • ارزیابی خطرات ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی
  • ارزیابی خطر، آسیب‌پذیری و ریسک
  • تحلیل پهنه‌بندی خطر و آسیب‌پذیری
  • تهیه راهبرد برنامه کاربری زمین حساس به خطر
  • توسعه مدل گسترش شهری