توسعه طرح جامع حمل‌ونقل شهر عثمانیه

موقعیت پروژه

ترکیه، عثمانیه

تاریخ شروع

ژوئن 2022

مدت زمان خدمات مشاوره

18 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

(شرکت وستا زیرمجموعه شرکت پروتک-یابی ترکیه در این پروژه بوده است.)

کارفرمایان

شهرداری عثمانیه

خدمات و محدوده فعالیت‌های مشاور:

  • ارزیابی سیستم حمل‌ونقل فعلی، راه‌های اصلی (مسیرهای وسیله نقلیه، دوچرخه، عابر پیاده)، تقاطع‌ها، روگذرها و زیرگذرها، پارکینگ‌ها، پایانه‌ها، پارکینگ‌های کامیون
  • تعیین سیاست‌های بهره‌برداری از انواع حمل‌ونقل شخصی و عمومی موجود (شهری و بین‌شهری)، چیدمان خطوط، مسیرها، ایستگاه‌ها و مناطق پایانه، بهینه‌سازی خطوط،
  • تعیین فن‌آوری‌های بلیت و سیاست‌های قیمت‌گذاری مورد استفاده در انواع حمل‌ونقل عمومی،
  • توسعه تسهیلات حمل‌ونقل خصوصی و انواع حمل‌ونقل عمومی،
  • بررسی وضعیت فعلی کلیه خیابان‌ها و تقاطع‌های مشخص شده از نظر ایمنی تردد
  • تبیین مقررات لازم برای بهبود سیستم حمل‌ونقل و جریان ترافیک با بررسی کلیه خیابان‌ها و تقاطع‌های مشخص شده بر اساس ضوابط مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک.
  • تعیین نیاز به پارکینگ شهری و مطالعه فرصت‌های ارائه و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری.