خدمات مشاوره طراحی مفهومی مجتمع اطلس پلازا با کاربری مختلط

موقعیت پروژه

ایران، تهران

نوع بناها

هتل، اداری و مرکز خرید

تاریخ شروع

2017

مدت زمان خدمات مشاوره

6 ماه

مساحت

460,000 متر مربع

شرکای پروژه

کارفرمایان

شرکت ستاره اطلس پارس

این پروژه یک مرکز تجاری مختلط با مساحت تقریبی 74800 متر مربع، مساحت زیربنای 460000 متر مربع برای عملکردهای مختلف از جمله هتل، اداری و مرکز خرید در منطقه عباس آباد جنب ایستگاه مترو حقانی در تهران بوده است. در گام نخست، آسیب پذیری و ریسک ساختمان موجود از طریق ارزیابی در محل و سپس مدلسازی اجزاء محدود بررسی گردید. سپس، طراحی مفهومی معماری و سازه‌ای (فاز صفر) ساختمان جدید انجام شد.

فعالیت های اصلی در این پروژه:

  • بررسی سازه‌ای دو ساختمان موجود با مساحت تقریبی 210000 متر مربع.
  • طراحی مفهومی معماری و سازه‌ای ساختمان‌های جدید با مساحت تقریبی 250000 متر مربع.
  • مطالعات اثرات ترافیک پروژه.