توسعه طرح ساخت و ساز پروژه مسکن سازی در دشت دهخاو

موقعیت پروژه

افغانستان، بدخشان

تاریخ شروع

2020

مدت زمان خدمات مشاوره

7 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

AKAH-A

با انجام برنامه ریزی جابجایی (توسعه طراحی) روستای دهخاو، “طراحی تفصیلی منطقه برای دشت دهخو (DADD)” و “اسناد معماری برای سطح ساخت و ساز توسط شرکت وستا و با مشارکت شرکت پروتک ترکیه تهیه شد تا AKAH بتواند ساخت و ساز روستا را آغاز کند و مسکن و محیط زندگی امن و مقرون به صرفه را برای افرادی که در سیل سال 1396 آسیب دیده و خانه های خود را از دست داده اند، آماده کند.