توسعه برنامه ریزی کاربری برای اقلیم حساس به ریسک (RSLUP) S05

موقعیت پروژه

ترکیه

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

در جریان می باشد …

تهیه نقشه مناطق دارای ریسک

1528 کیلومتر مربع

برنامه های عملیاتی

450 طرح

گمانه ها و تست های CPT و SPT

2400 عدد

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، NKY ترکیه و شرکت Sheltech

کارفرمایان

World Bank, Rajdhani Unnayan Katripakkha (RAJUK), Bangladesh Ministry of Housing and Public Works

در سال‌های اخیر، بنگلادش رویکرد خود را در مدیریت و آمادگی خطر طوفان و سیل اصلاح کرده است. دولت بنگلادش (GoB)، جامعه مدنی و شرکای توسعه بین‌المللی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در سیستم‌ها و ساختارهای مدیریت خطر سیل و آمادگی طوفان جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، ضررهای اقتصادی را کاهش می‌دهد و از دستاوردهای توسعه محافظت می‌کند. دولت بنگلادش (GoB) درخواست یک برنامه حمایتی برای کاهش خطر زلزله کرد. تسهیلات جهانی برای کاهش و بازیابی بلایا (GFDRR) بانک جهانی بودجه ای را برای اجرای پروژه های کمک فنی فراهم کرده است. جمهوری خلق بنگلادش اعتباری را از انجمن توسعه بین المللی (بانک جهانی) دریافت کرد و پروژه ای را تعریف کرد، مناقصه ای برگزار شد و قراردادی به ارزش 6.3 میلیون دلار به سرمایه گذاری مشترک Protek-Yapi ، NKY و Sheltech به امضا رسید.