ارزیابی ریسک لرزه ای و اولویت بندی بیش از 6000 ساختمان

موقعیت پروژه

پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند

تاریخ شروع

2014

مدت زمان خدمات مشاوره

7 ماه

نوع ساختمان

بیش از 6800 ساختمان از جمله مراکز بهداشت، مراکز آموزشی، ادارات و مراکز مذهبی

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

DRMI , AKDN , AKF

آژانس های AKDN بیش از 6000 تاسیسات و زیرساخت در کشورهای زیرنظر DRMI از جمله افغانستان، هند، پاکستان و تاجیکستان دارند. این تاسیسات شامل مدارس، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، جماعت خانه ها، ادارات، انبارها، واحدهای مسکونی و غیره می باشد. این زیرساخت در مناطق زلزله خیز قرار دارد، بنابراین نیاز مبرمی به ارزیابی ایمنی سازه ای و غیرسازه ای این تاسیسات وجود دارد. این مطالعه بر اساس درخواست DRMI برای اولویت بندی حیاتی ترین امکانات مورد نیاز ممیزی ساختاری و غیرساختاری اضافی انجام شده است. این پروژه در سه مرحله نیمه همپوشانی اجرا شده است.