ارزیابی سازه ای و طراحی مقاوم سازی 6 بنا از AKDN/AKHS

موقعیت پروژه

افغانستان

تاریخ شروع

2016

مدت زمان خدمات مشاوره

5 ماه

مساحت

2500 مترمربع

نوع ساختمان ها

کیلینیک ها ، بیمارستان ها و مراکز مذهبی

گمانه ها و تست های CPT و SPT

2400 عدد

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE

Focus Humanitarian Assistance (FOCUS) یک گروه بین‌المللی از آژانس‌ها است که در اروپا، آمریکای شمالی و آسیای جنوبی برای تکمیل کمک‌های اضطراری، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده‌اند. این ارگان به افراد نیازمند کمک می کند تا وابستگی خود را به کمک های بشردوستانه کاهش دهند و انتقال آنها به توسعه پایدار و متکی به خود و بلندمدت را تسهیل می کند. FOCUS وابسته به شبکه توسعه آقاخان است، گروهی از موسسات که برای بهبود فرصت ها و شرایط زندگی، برای افراد با هر مذهب و منشأ، در مناطق خاصی از جهان در حال توسعه کار می کنند.

به دنبال بسیاری از ابتکارات موفق قبلی برای کمک به مردم آسیب دیده توسط بلایای طبیعی و کشنده در آسیای جنوبی و مرکزی، FOCUS قراردادی را به شرکت وستا و پروتک یاپی به امضا رساند تا ارزیابی ساختاری و طراحی بازسازی شش بنای مهم از AKDN/AKHS شامل کلینیک‌ها و بیمارستان ها در کابل، بغلان و بدخشان را انجام دهد. این مطالعه مستلزم انجام ارزیابی دقیق آسیب‌پذیری لرزه‌ای بررسی سطح 2/3 شامل عناصر غیر سازه‌ای و مقاوم‌سازی غیرسازه‌ای است.