ارزیابی آسیب‌پذیری سازه­‌ای و ارائه طرح مقاوم‌سازی برای 256 سازه دارای کاربری عمومی

موقعیت پروژه

افغانستان، پاکستان، تاجیکستان

نوع بناها

مرکز سلامت، مراکز آموزشی، ادارات، مراکز مذهبی

تاریخ شروع

2015

مدت زمان خدمات مشاوره

12 ماه

مساحت

51,815 متر مربع

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، timA ترکیه

کارفرمایان

Aga Khan Development Network (AKDN)

هدف این پروژه تقویت مدیریت بلایای طبیعی در سازه‌های مربوط به AKDN در آسیای مرکزی و جنوبی بود.

دامنه خدمات مشاوره‌ای ارائه شده در این پروژه، شامل مطالعات امکان‌سنجی و ارائه کمک‌های فنی برای مقاوم‌سازی و بازسازی 256 سازه منتخب AKDN در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بوده است.

خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسین مشاور وستا در این پروژه شامل موارد زیر می‌باشد:

  • کمک در ارائه طرح‌های مقاوم‌سازی سازه و طرح‌های بازسازی معماری برای گزینه‌های مقاوم‌سازی انتخاب شده.
  • انجام طراحی‌های مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین اجزای غیرسازه‌ای
  • تهیه و ارائه متره و برآورد هزینه، اسناد مناقصه و دفترچه مشخصات فنی