سازگاری با تغییرات اقلیمی و توسعه شهرنشینی در منطقه دریای خزر

موقعیت پروژه

ایران، آذربایجان، روسیه و …

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

12 ماه

مساحت

6800 کیلومتر مربع

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

UN-Habitat , IOM , UNEP

در این پروژه برای برنامه شهرنشینی و سازگاری با تغییرات آب و هوایی منطقه ای اقدامات زیر برای مکان های شناسایی شده انجام شد :

  • بررسی نوسانات سطح دریا : اقدامات مناسب سازی برای مناطق ساحلی و ایجاد حریم ویژه برای فعالیت های اقتصادی ساحلی
  • بررسی خطر افزایش سیل و خشکسالی های شدیدتر : اقدامات سازگاری برای کاهش اتلاف آب، استفاده از آب باران، آب دریا تصفیه شده و آب بازیافتی، رودخانه ها و غیره (UNFCCC 2010).