ارزیابی آسیب‌پذیری و طرح سرمایه‌گذاری اولویت‌ بندی شده برای دارایی‌های حیاتی S04

موقعیت پروژه

بنگلادش، داکا

تاریخ شروع

2018

مدت زمان خدمات مشاوره

در جریان می باشد …

ارزیابی سریع بصری

5.000.000 مترمربع

تحلیل مهندسی مقدماتی

1.000.000 مترمربع

تحلیل مهندسی دقیق و با جزئیات

400.000 مترمربع

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، NKY ترکیه و شرکت Sheltech

کارفرمایان

World Bank, Rajdhani Unnayan Katripakkha (RAJUK), Bangladesh Ministry of Housing and Public Works

در سال‌های اخیر، بنگلادش رویکرد خود را نسبت به حوادث فاجعه‌بار طبیعی مانند طوفان و سیل اصلاح کرده است. با این حال، با توجه به اینکه بنگلادش در منطقه لرزه‌ای فعال صفحه هند قرار دارد، خطر زلزله کمتر قابل مشاهده است اما قابل توجه است. هدف کلی این پروژه، توانمندسازی RAJUK و ذینفعان با دانش برای ایجاد محیطی برای ارتقای استانداردهای ساخت و ساز و توسعه از طریق درک خطرات، آسیب پذیری و توسعه فناوری های داکا می باشد.