ارزیابی آسیب‌پذیری و طراحی مقاوم‌سازی اماکن آموزشی

موقعیت پروژه

تاجیکستان، خوروق

تاریخ شروع

2016

مدت زمان خدمات مشاوره

6 ماه

مساحت

8526 متر مربع

نوع ساختمان

اماکن آموزشی

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه ، PBK Architects آمریکا

کارفرمایان

AKES